Matka-avustukset

Suomen Yuishinkai ry voi myöntää avustusta yhdistyksen toimintaan kuuluvien lajien leirimatkoille ja yhdistyksen ulkopuoliseen valmentajakoulutukseen. Avustukset on tarkoitettu ohjaaja-asemassa oleville henkilöille. Johtokunta päättää avustuksista kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja syksyllä.

Avustusta myönnetään YSK ry:n taloustilanteen mukaan lähtökohtaisesti siten,
että yhdelle henkilölle myönnetään avustusta vain kerran vuodessa. Jos hakijoita on samalla kerralla useita, etusijalla ovat sellaiset ohjaajat, joiden avustuksesta on kulunut pidempi aika.

Matka- tai valmentajakoulutusavustusta anotaan ennen tapahtumaa tai sen jälkeen avoimella hakemuksella, jonka voi toimittaa yhdistyksen sihteerille norppu[at]gmail.com. Avustus maksetaan kuitteja vastaan.

Ulkomaille suuntautuvilla matkoilla on maksimirajat seuraavasti:

  • Ruotsi, Eesti – max 100€/hlö,
  • muut Euroopan maat edellisiä lukuun ottamatta – max 200€/hlö ja
  • Euroopan ulkopuoliset maat – max 300€/hlö.